പ്രിയദർശന്‍റെ കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാരും, ഹൊയ്സാല ശില്പകലയിലെ ടെലസ്കോപ്പും

ജോഗ്ഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ( Jog Water Falls )

അതിജീവന പാതയിലെ മൂന്നാര്‍

കാനന പാതയിലൂടെ ഒരു ശബരിമല യാത്ര

രാജൻ മഹാദേവൻ നായർ അഥവാ ‘ബഡാ രാജൻ’ – അധോലോകത്തെ മലയാളി സാന്നിധ്യം!!!!

ഉജ്ജയിനിയിലെ ക്ഷിപ്രാനദിയുടെ ഘട്ടുകളിലൂടെ , നാഗ സന്യാസിമാര്‍ക്കിടയിലൂടെ – ഒരു കുംഭമേള അനുഭവം !

അഗസ്ത്യഹൃദയം തേടി…..

രാജസ്ഥാനിലെ രണഭൂമിയിലൂടെ-“Battle of Longewala “

Aero India 2017 – Bangalore